Bố cục màu luyện thi khối H Mỹ thuật công nghiệp

Bố cục màu luyện thi khối H Mỹ thuật công nghiệp

Bố cục màu thi mỹ thuật công nghiệp

Mỹ thuật ARC Hà Nội 

Môn bố cục màu luyện thi mỹ thuật công nghiệp cần đạt được 3 tiêu chí sau :

  1. Lập bố cục chặt chẽ 

  2. Hòa sắc màu rõ rang 

  3. Kỹ năng tô màu cho bố cục.

Sau đây là một số tham khảo về Bố cục màu dành cho các bạn học luyện thi khối H làm tài liệu tham khảo 

 

 

 

 

 

 

Mỹ thuật ARC Hà Nội- Luyện thi khối H 

Tell : 0987937406 / 0941078389

GV/Thạc Sỹ /KTS : Lê Ngọc

Truy cập website để tìm hiểu thêm tài liệu

https://mythuatarc.com/

https://archanoi.com/

 

.