BỐ CỤC TẠO HÌNH

Các yếu tố của bố cục tạo hình

 

Các yếu tố của bố cục tạo hình

Những yếu tố quan trọng tạo nên tác phẩm có bố cục đẹp và hấp dẫn:

  1. Đáp ứng yêu cầu của việc sử dụng.
  2. Tính thẩm mỹ cao
  3. Sự tương quan tỷ lệ giữa các thành phần và bố cục.
  4. Sự tương quan và hòa hợp kể cả màu sắc.
  5. Nhịp điệu và sự cân bằng thị giác.
  6. Nhấn mạnh trọng tâm của tác phẩm.

Trong các trường đại học kiến trúc mỹ thuật, môn bố cục tạo hình rất quan trọng, là một môn nghệ thuật cơ sở giúp cho các sinh viên thiết kế nhà cửa, sáng tác các sản phẩm mỹ thuật công nghiệp.

Bố cục tạo hình là môn nghệ thuật có cơ sở rất quan trọng, giúp các sinh viên kiến trúc căn bản vẽ, bố cục thiết kế công trình kiến trúc, quy hoạch đô thị, trang trí nội ốc, tạo dáng các sản phẩm mỹ thuật công nghiệp, vẽ kiểu thời trang, đồ họa,...

 

 

 

 

.