Bố Cục Tạo Hình

Bố cục tạo hình khối V

Môn bố cục tạo hình luyện thi khối V yêu cầu các bạn học sinh sử dụng kiến thức về quy luật vẽ bố cục, quy luật chính phụ,quy luật điểm nhấn và quy luật không gian. “Hình ít ý nhiều “ là bộ môn nghệ thuật tạo hình trừu tượng dành cho các bạn luyện thi khối V thi vào trường Kiến Trúc Hà Nội.
+ Xem thêm

tạo hình kiến trúc

trừu tượng cách điệu
+ Xem thêm
.