Bố cục tạo hình khối V

Môn bố cục tạo hình luyện thi khối V yêu cầu các bạn học sinh sử dụng kiến thức về quy luật vẽ bố cục, quy luật chính phụ,quy luật điểm nhấn và quy luật không gian. “Hình ít ý nhiều “ là bộ môn nghệ thuật tạo hình trừu tượng dành cho các bạn luyện thi khối V thi vào trường Kiến Trúc Hà Nội.

Môn bố cục tạo hình luyện thi khối V yêu cầu các bạn học sinh sử dụng kiến thức về quy luật vẽ bố cục, quy luật chính phụ,quy luật điểm nhấn và quy luật không gian.

“Hình ít ý nhiều “ là bộ môn nghệ thuật tạo hình trừu tượng dành cho các bạn luyện thi khối V thi vào trường Kiến Trúc Hà Nội. 

Bộ môn tạo hình chia làm các dạng khác nhau 

  1. Bố cục tự thân 

  2. Bố cục tả thực 

  3. Bố cục tạo hình trừu tượng ( cách điệu )

  4. Bố cục chủ đề 

Chúng ta cần phân biệt được có loại bố cục trên để năm bắt được quy luật làm bài bố cục tạo hình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.