Bố cục trang trí

                                      Mỹ thuật ARC Hà Nội

Bố cục trang trí được các bạn làm quen ngay từ khi học cấp 1 . đó là sự kết hợp từ những hình cơ bản , cách điệu từ thực tế của thiên nhiên , đưa vào bố cục trừu tượng hóa hình ảnh để tạo nên cái đẹp trong bố cục hội họa

    Sau đây là những dạng Bố cục trang trí điển hình nhất, với những họa tiết trang trí mang tính mỹ thuật được cách điệu từ hình ảnh thực tế từ thiên nhiên. Các bài tập gợi lên sự sáng tạo từ chính những hình ảnh quen thuộc xung quanh chúng ta. Các bài tập bên dưới chỉ mang tính tham khảo, gợi ý cho người học phương pháp kết hợp giữa các hình ảnh, các chi tiết trong 1 bài bố cục. Bên cạnh đó là hòa sắc nóng -lạnh - trầm -nhã , các trạng thái, cảm xúc của màu.

E:HOC TAPdạy họcday hocTINH VAT	inh vat co bana19_500.jpg

 

E:HOC TAPdạy họcday hocTINH VAT	inh vat co bana18_500.jpg

 

 

E:HOC TAPdạy họcday hocTINH VAT	inh vat co bana17_500.jpg

 

E:HOC TAPdạy họcday hocTINH VAT	inh vat co bana15_500.jpg

 

 

 

 

 

.