Đề thi đại học kiến trúc qua các năm

ĐỀ THI MỸ THUẬT 2 KHỐI V(trường đại học kiến trúc HN năm 2011)

Đất nước Việt Nam có bờ biển dài hơn 3 nghìn km. Anh(chị) hãy thể hiện cho bạn bè thế giới thấy được vẻ đẹp và sự giàu có của biển VN qua bố cục HCN có khuôn khổ 25x35 cm

ĐỀ THI MỸ THUẬT 2 KHỐI V(trường đại học kiến trúc HN năm 2011)

Đất nước Việt Nam có bờ biển dài hơn 3 nghìn km. Anh(chị) hãy thể hiện cho bạn bè thế giới thấy được vẻ đẹp và sự giàu có của biển VN qua bố cục HCN có khuôn khổ 25x35 cm

ĐỀ THI MỸ THUẬT 2 KHỐI V(trường đại học kiến trúc HN năm 2011)

Đất nước Việt Nam có bờ biển dài hơn 3 nghìn km. Anh(chị) hãy thể hiện cho bạn bè thế giới thấy được vẻ đẹp và sự giàu có của biển VN qua bố cục HCN có khuôn khổ 25x35 cm

ĐỀ THI MỸ THUẬT 2 KHỐI V(trường đại học kiến trúc HN năm 2011)

Đất nước Việt Nam có bờ biển dài hơn 3 nghìn km. Anh(chị) hãy thể hiện cho bạn bè thế giới thấy được vẻ đẹp và sự giàu có của biển VN qua bố cục HCN có khuôn khổ 25x35 cm

ĐỀ THI MỸ THUẬT 2 KHỐI V(trường đại học kiến trúc HN năm 2011)

Đất nước Việt Nam có bờ biển dài hơn 3 nghìn km. Anh(chị) hãy thể hiện cho bạn bè thế giới thấy được vẻ đẹp và sự giàu có của biển VN qua bố cục HCN có khuôn khổ 25x35 cm

ĐỀ THI MỸ THUẬT 2 KHỐI V(trường đại học kiến trúc HN năm 2011)

Đất nước Việt Nam có bờ biển dài hơn 3 nghìn km. Anh(chị) hãy thể hiện cho bạn bè thế giới thấy được vẻ đẹp và sự giàu có của biển VN qua bố cục HCN có khuôn khổ 25x35 cm

ĐỀ THI MỸ THUẬT 2 KHỐI V(trường đại học kiến trúc HN năm 2011)

Đất nước Việt Nam có bờ biển dài hơn 3 nghìn km. Anh(chị) hãy thể hiện cho bạn bè thế giới thấy được vẻ đẹp và sự giàu có của biển VN qua bố cục HCN có khuôn khổ 25x35 cm

ĐỀ THI MỸ THUẬT 2 KHỐI V(trường đại học kiến trúc HN năm 2011)

Đất nước Việt Nam có bờ biển dài hơn 3 nghìn km. Anh(chị) hãy thể hiện cho bạn bè thế giới thấy được vẻ đẹp và sự giàu có của biển VN qua bố cục HCN có khuôn khổ 25x35 cm

ĐỀ THI MỸ THUẬT 2 KHỐI V(trường đại học kiến trúc HN năm 2011)

Đất nước Việt Nam có bờ biển dài hơn 3 nghìn km. Anh(chị) hãy thể hiện cho bạn bè thế giới thấy được vẻ đẹp và sự giàu có của biển VN qua bố cục HCN có khuôn khổ 25x35 cm
.