Làm thế nào để học tốt năng khiếu ?

Sự khác biệt ARC HN so với hằng trăm lớp vẽ khác !

- Bạn tìm thấy lớp vẽ ARC HN - Xem như bạn đã đỗ đại học đúng năm bạn thi - tôi chắc chắn điều đó !

- Bạn có đỗ đại học đúng năm hay không phù thuộc vào bạn "CÓ DUYÊN VỚI LỚP VẼ HAY KHÔNG "

- Bạn đã học tại ARC HN , nhưng có đi được với lớp đến cuối cùng hay không, cũng giống như bạn có duyên đỗ đại học năm đó hay không ! Điều này đã được chứng minh trong 10 năm qua đối với những bạn bị đào thải khỏi lớp vẽ thường 99% là trượt !

-ARC HN trong 5 năm nay LUÔN GIỮ VỮNG THƯƠNG HIỆU CHẤT LƯỢNG : ĐỖ 100% HỌC VIÊN TOÀN KHÓA 

-Môt điều các bạn học sinh cần biết đến lớp : VIỆC CỦA BẠN LÀ TÌM ĐẾN LỚP HỌC - CÒN VIỆC DẠY HỌC ĐỂ CÁC BẠN ĐỖ 100% LÀ VIỆC CỦA THẦY !

- Các bạn học ở các lớp vẽ khác 2, 3 năm vẫn trượt là điều bình thường. TẠI ARC HN " không tồn tại điều đó ở đây ".

và cũng không cần phải đào tạo lâu như vậy mà chỉ với mục đích ĐỖ ĐẠI HỌC . 

-Ở lớp vẽ ARC HN hằng năm luôn có những học sinh đăng ký học 2 ngày trước khi thi đại học  ( mà chưa bao giơ cầm bút vẽ - chưa bao giơ đi học vẽ ) . nhưng kết quả lúc nào các bạn cũng đỗ 100% . ĐIỀU ĐÓ CHỈ XẢY RA KHI HỌC VẼ TẠI ARC HN .

.