Bố cục màu

Mỹ thuật ARC Hà Nội

HỌC VẼ LUYỆN THI KHỐI H

Bố cục tự do là một dạng bố cục nằm trong môn học Bố cục màu  Bố cục tự do có nhiều cách sắp xếp bố cục khác nhau, cũng có thể coi như là một bài toán có nhiều phương pháp giải. Sau đây là một số bài với những dạng bố cục điển hình để những bạn đang ôn thi mxy thuật có thể tìm hiểu thêm. 

Hòa sắc màu tự do trong thiên nhiên cũng là đề tài tạo nguồn cảm hứng với họa sỹ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.