Dạy vẽ bố cục màu thi khối H

 
 

ARC Hà Nội tổ chức các lớp bố cục theo nhóm dạy riêng lẻ khác nhau

Nhóm bố cục tạo hình thi kiến trúc : dưới 10 bạn
Nhóm bố cục màu thi khối H : dưới 10 bạn
        
Bài thi khối H màu MTCN.
      
Bài thi khối H màu thi kiến trúc .sử dụng tong màu “ LẠ “ trong bố cục tạo hình
+Bài bố cục tạo hình khối V .
Sẽ có những buổi học cộng gộp để khối V, khối H giao lưu học hỏi nhau về bố cục
**Lớp học Mỹ thuật 1 khối H  sẽ học riêng với nhóm học mỹ thuật 2 khôi V
Khi các bạn đăng ký học Tại ARC Hà Nội . sẽ được phân chia theo nhóm để học riêng
      
  • Môi trường học tập giản dị . thân thiện . hòa đồng vui vẻ
GD: Lê Ngọc 
.