Dạy vẽ tranh phong cảnh đơn giản

Dạy vẽ tranh phong cảnh đơn giản .Lớp nhận dạy vẽ tranh phong cảnh đơn giản. Dạy vẽ từ cơ bản tới nâng cao dạy vẽ tranh phong cảnh đơn giản. Dành cho người mới bắt đầu cầm bút vẽ, yêu thích vẽ tranh và đam mê yêu thích nghệ thuật vẽ tranh phong cảnh đơn giản.

Dạy vẽ tranh phong cảnh đơn giản 

 

Lớp nhận dạy vẽ tranh phong cảnh đơn giản. Dạy vẽ từ cơ bản tới nâng cao dạy vẽ tranh phong cảnh đơn giản. Dành cho người mới bắt đầu cầm bút vẽ, yêu thích vẽ tranh và đam mê yêu thích nghệ thuật vẽ tranh phong cảnh đơn giản.

 

+ Do chính :

  • Giảng viên/Thạc sĩ / Họa sỹ- Kiến trúc sư : Lê Ngọc

_ Học vị :  + Thạc sĩ Kiến trúc Đại học Kiến trúc Hà Nội

                  + Thạc sĩ Lý luận & Phương pháp dạy học Mỹ thuật

                  + Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng

  • Giảng viên : Họa Sĩ tự do : Hoàng Long

Đến từ:  Đại học Mỹ thuật Việt Nam

 

+ Nếu Anh chị học vẽ phong cảnh tự do sẽ trực tiếp Họa Sĩ: Hoàng Long giảng dạy thực tiễn.

dạy vẽ tranh phong cảnh