Dạy vẽ tranh phong cảnh kèm riêng

Dạy vẽ tranh phong cảnh kèm riêng.Dạy vẽ tranh phong cảnh dạy vẽ tự do cho người mới học từ cơ bản. Dành cho người lớn, người đi làm tự do

Dạy vẽ tranh phong cảnh kèm riêng

 

Dạy vẽ tranh phong cảnh dạy vẽ tự do cho người mới học từ cơ bản. Dành cho người lớn, người đi làm tự do.

+ Do chính :

  • Giảng viên/Thạc sĩ / Họa sỹ- Kiến trúc sư : Lê Ngọc

_ Học vị :  + Thạc sĩ Kiến trúc Đại học Kiến trúc Hà Nội

                  + Thạc sĩ Lý luận & Phương pháp dạy học Mỹ thuật

                  + Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng

  • Giảng viên : Họa Sĩ tự do : Hoàng Long

Đến từ:  Đại học Mỹ thuật Việt Nam

 

+ Đối tượng tuyển sinh tham gia: yêu thích hội họa mỹ thuật, học vẽ nâng cao gu thẩm mỹ, hiểu biết nghệ thuật, và phát triển sự sáng tạo trong tư duy sáng tác cũng như áp dụng trong công việc .

+ Nếu Anh chị học vẽ phong cảnh tự do sẽ trực tiếp Họa Sĩ: Hoàng Long giảng dạy thực tiễn.