Đề thi mỹ thuật 2 bố cục tạo hình kiến trúc hà nội

Đề thi mỹ thuật 2 bố cục tạo hình kiến trúc hà nội

Bộ đề thi bố cục mỹ thuật 2 kiến trúc hà nội

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG –MỸ THUẬT ARC HÀ NỘI

Môn thi : Mỹ thuật 2                                                   Thang điểm đạt : Khối H : 6 đ/bài,         Khối V: 5,75 đ/2 bài

Lịch thi:      18h30-21h            Khối V

                  18h30-22h30       K hối H                                                                                                         ( Ngày  4/03/2021)

Đề thi khối V: Sử dụng không quá 3 loại hình cơ sở, kết hợp thêm đường nét đẹp, anh/ chị hãy tạo bố cục cách điệu mang ý nghĩa kiến trúc ((hoặc ước mơ nghề nghiệp trong tương lai của anh/chị.)

Bố cục vẽ trong khung hình  (25x25 )cm . Hòa sắc tự chọn .

Chất liệu thể hiện : 3 sắc độ chì đen

Đề thi khối H :

Sử dụng tuyến đẹp và các yếu khác. Anh/ chị hãy lập bố cục tạo hình mang ý nghĩa kiến trúc (hoặc ước mơ nghề nghiệp trong tương lai của anh/chị.)

Bố cục vẽ trong khung hình  (28x22 )cm . Hòa sắc tự chọn

 

 

.