Gia sư kèm dạy vẽ

Gia sư kèm dạy vẽ.Các bạn học sinh luyện thi vẽ cấp tốc đại học khối V khối H. Thi vào các trường Đại học: ĐH Kiến trúc Hà nội, Kiến trúc hồ chí Minh, Đại học Văn Lang… Đại học Xây dựng. Viện mở Hà nội.

Gia sư kèm dạy vẽ

 

Dạy vẽ kèm riêng luyện thi Đại học vào các trường kiến trúc Mỹ thuật trên toàn quốc.

Luyện thi vẽ cấp tốc Đại học.