Dạy vẽ hà nội

GV: LÊ NGỌC

TRUNG TÂM ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC KHỐI V- KHỐI H 

+ ĐÀO TẠO NÂNG CAO HỘI HỌA -HÌNH HỌA

+ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CỨNG -KỸ NĂNG MỀM TRONG THIẾT KẾ DESIGN

+ ĐÀO TẠO THIẾT LẬP BỐ CỤC HÌNH KHỐI TRONG KIẾN TRÚC + HỘI HỌA MỸ THUẬT 

+ GV/ THẠC SỸ /KTS/ :  LÊ NGỌC

+ TELL: 0987937406  - 0941078389

 

 

 

.