Bố cục tạo hình biển

ARC Hà Nội

Luyện thi đại học khối V khối H

 

Bố cục màu luyện thi khối H 

 

 

Môn bố cục màu luyện thi khối H yêu cầu các bạn học sinh sử dụng kiến thức về quy luật vẽ bố cục, quy luật chính phụ,quy luật điểm nhấn và quy luật không gian.

Bằng những kiến thức trên các bạn sẽ vẽ được những bố cục đầy tính nghệ thuật 

Đề tài Biển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.