tạo hình kiến trúc

trừu tượng cách điệu

 

Bố cục trang trí : là bộ môn nghệ thuật được sử dụng nhiều trong thiết kế ứng dụng 

trang trí họa tiết nhân vật : Là tô điểm thêm phần trang trọng và màu sắc gây thêm thẫm mỹ cho nhân vật đó .

 

 C:UsersAdminDesktopee.jpg

C:UsersAdminDesktopLÀM MÀU BCNew folder23f3564819c95d1506f68aa408f2c431.jpg

C:UsersAdminDesktopLÀM MÀU BCNew folder68e49c5e70484516c4e8cb4925d4be40.jpg

C:UsersAdminDesktopLÀM MÀU BCNew folder97276fe1e728ea67f45215a6b0ee304a.jpg

C:UsersAdminDesktopLÀM MÀU BCNew folder6ef05fea6300eb8348d894b5bea519f1.jpg

 

.