Cách vẽ chân dung người

Mỹ thuật ARC Hà Nội

                                            DẠY VẼ HÌNH HỌA - LUYỆN THI KHỐI H

Con người trong không gian xa gần!
Không gian là phạm vi không giới hạn trong đó vật thể và sự kiện có khoảng cách và vị trí tương đối. Không gian vật lý thường được hiểu là không gian 3 chiều, tuy nhiên các nhaà vật lý hiện đại coi nó, cùng với thời gian là một phần của không – thời gian , không gian 4 chiều liên tục.
Việc vẽ lại được cảnh vật cũng như con người trên một tờ giấy phẳng để cho ra được không gian là điều cực kì khó.
Trong hội họa, đặc biệt là vẽ người, không gian tác động lên cấu trúc, hình dáng của cơ thể là rất rõ. Một bài hình họa vẽ người thường lấy cơ thể người là chính,không gian xung quang chỉ là phụ nhưng không vì thế mà mất đi tính quan trọng trong bài. Dựa vào nguyên lý ánh sáng mà gợi được không gian xa gần, đậm nhạt. Cơ thể có chiều sâu hay không đều phụ thuộc vào sắc độ của bài.

------------------------------------------

Không gian xa gần phụ thuộc vào sự xuất hiện của nhân vật, hoàn cảnh sự việc và tỉ lệ cũng như vị trí của người vẽ. Vì vậy Hình họa và không gian có mối liên hệ mật thiết không thể tách rời. Không gian là yếu tố để hình họa gợi tả lại nhân vật một cách gần gũi, chính xác nhất. Và một bài hình họa nếu không có không gian thì chưa thể coi là một bài hình họa hoàn chỉnh.
GV: Thạc sỹ - KTS – LÊ NGỌC
ĐT: 0987937406 / 0941078389
ĐC: Số 25, khu B , Tập thể đại học kiến trúc Hà Nội.( sau siêu thị media mart )

ĐC: Số 102 ,B8 , Phố Tân Mai , Hoàng Mai , hà nội

 

 

E:HOC TAPdạy học
guoi3768b67b5dd7a0b47d2242d115d7eaca.jpgE:HOC TAPdạy học
guoif6f57e59b8ce01a45a8706153fdcaa7a.jpg

E:HOC TAPdạy học
guoi2c520efb4f03f2ad5acb867d88ee5a0.jpg

E:HOC TAPdạy học
guoi287e0e63f1a226883037b887c5f4c8ac.jpg

E:HOC TAPdạy học
guoi7067afe483221ca0a4cfa2b2c7aa7ab6.jpgE:HOC TAPdạy học
guoi12275500b071fc28b296acdd7a2e955b.jpgE:HOC TAPdạy học
guoi2476304245350242813fbc0a9edace3.jpg

E:HOC TAPdạy học
guoi6490e5719151d3393fb3a1b7e5ad0939.jpg

E:HOC TAPdạy học
guoi7067afe483221ca0a4cfa2b2c7aa7ab6.jpg

E:HOC TAPdạy học
guoice07833edf20eaf5d82ebd589a1d9937.jpg

E:HOC TAPdạy học
guoid386831bde859bc81e7fd6d755851a11.jpg

E:HOC TAPdạy học
guoia132d15584b17da608d8361cd4f54cf.jpg

E:HOC TAPdạy học
guoi2b00af6015d40228e0d069af7cbb8c3f.jpg

E:HOC TAPdạy học
guoi9f9e2aa5e38e8ed3c2a8b3459b54c4fc.jpg

E:HOC TAPdạy học
guoi233a03e1c0e00a793258e381f8e28c13.jpg

E:HOC TAPdạy học
guoie411bb3fc1f6deada1bb757ee5c52aa4 - Copy.jpg

E:HOC TAPdạy học
guoi150d1536ffa216b84efecaccd1c398a4.jpg

E:HOC TAPdạy học
guoic95833519bce5186e96a0e141920ebac.jpg

E:HOC TAPdạy học
guoide75ed34278ff1a558926b328bdb3bb4.jpg

E:HOC TAPdạy học
guoid748bf4b14fc3867d78d32de0d83d7bf.jpg

E:HOC TAPdạy học
guoieb05b55aae17c2fbf0ee773cbdb35abe - Copy.jpg

E:HOC TAPdạy học
guoiffdd9467481c05c591f738f2bef69b38.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.